نمایش یک نتیجه

کارت KX-TDA0192 سانترال پاناسونیک

 کارت KX-TDA0192 سانترال پاناسونیک  کارت KX-TDA0192 سانترال پاناسونیک • کارت دیزا 2 کانال اپراتور گویا سانترال پاناسونیک • کارت دیزا 0192 پاناسونیک • نصب در باکس TDA100 پاناسونیک / TDE100 پاناسونیک • نصب بر روی باکس TDE200 پاناسونیک / TDA200 پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDE600 / TDA600 پاناسونیک • نصب در باکس TDA100DBP / TDA100D پاناسونیک