نمایش یک نتیجه

کارت KX-TDA6181 سانترال پاناسونیک

کارت KX-TDA6181 سانترال پاناسونیک کارت KX-TDA6181 سانترال پاناسونیک • کارت خط شهری 16 پورت سانترال TDA600 / TDE600 پاناسونیک • کارت شهری6181 بدون کالرآی دی می باشد. • قابل استفاده در باکس TDA600 پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDA620 پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDE600 پاناسونیک • قابل استفاده در باکس TDE620 پاناسونیک