تلفن گویا

سانترال گویا دار

سانترال گویا دار

سانترال گویا دار

سانترال گویا دار، سیستم ارتباطی و مخابراتی مبتنی بر پاسخ گویی منشی تلفنی در اختیار مجموعه هایی که تماس ورودی متعددی دارند، قرار می دهد. سیستم گویا دار در سانترال به قابلیت دیزا DISA نیز معروف می باشد. سانترال گویا دار شرکت، آموزشگاه یا هر مجموعه ای را که از این ابزار استفاده می نماید از استخدام اپراتور یا منشی تلفنی بی نیاز می نماید. سانترال گویا دار زمانی را که تا پیش از آن صرف مکالمه بین منشی و مخاطب می شد کوتاه می کند. در هزینه استخدام نیروی انسانی صرفه جویی می نماید و خطای نیروی انسانی را حذف می نماید.

پروسه اتصال سانترال گویا دار به این صورت می باشد که پس از تماس افراد با مجموعه پیغامی از پیش تعیین شده را که حاوی اطلاعاتی درباره مجموعه، فعالیت ها یا راهنمایی جهت داخلی مورد نظر می باشد، پخش می نماید. سپس فرد با فشردن داخلی مورد نظر به آن بخش متصل می گردد. قابلیت سانترال گویا دار می تواند به صورت تک کاناله یا بیشتر بر روی سیستم های سانترال وجود داشته باشد که این میزان بستگی کامل به نیاز آن شرکت یا مجموعه دارد. با افزودن هر کارت دیزا DISA، به سانترال می توان به تعداد کانال ها افزود.

بیشتر سانترال های دیجیتال و VoIP، گویا دار می باشند و برخی از سیستم های آنالوگ PBX و سانترال های مدل های قبل تر برای گویا دار شدن نیاز به کارتی اختیاری جهت فعال شدن این سیستم دارند. سانترال های کم ظرفیت مدل های KS-TES824 و KS-TEM824 دارای یک کانال دیزا به صورت از پیش تعیین شده، هستند و مجموعه ها می توانند با افزودن کارت اختیاری دیزا مدل KX-TE82497 می توان یک کانال دیگر گویا دار به سانترال افزود.

در سیستم سانترال گویا دار پیغام های متعددی بر اساس نیاز و خواست مجموعه ضبط می گردد و در مراحل مختلف برای مخاطب پخش می گردد. هر چقدر مجموعه بزرگتر باشد و دارای زیر مجموعه های بیشتری باشد، پیغام های بیشتری نیز ضبط می گردد. در سانترال گویا دار سیستمی وجود دارد که در صورت فشرده شدن کلیدی خاص توسط مخاطب، پیغام جدیدی برای او پخش می گردد.

تمام این مراحل نیاز به طراحی و پیاده سازی دارد. پیاده سازی سانترال گویا دار در یک مجموعه کاری تخصصی می باشد که نیاز به تیم فنی و به روز دارد تا از مشکلات احتمالی اجتناب نماید و به تمام ابهامات و سؤالات کارکنان مجموعه پاسخ دهد.