خدمات سانترال

نصب سانترال

نصب سانترال

نصب سانترال

پس از خرید دستگاه سانترال مسئله ای که اهمیت پیدا میکند نصب سانترال و راه اندازی آن است .

نصب سانترال بر پایه اصول و استاندار های مشخص که توسط کارشناس پاناسونیک لازم الاجراست از مهم ترین گزینه های نصب سانترال پاناسونیک است .اولین قدمی که در راستای نصب سانترال در تمامی پروژه ها صورت میگیرد تعیین محل جای گذاری آن است .

در شرکت هایی که دارای رک و یا محفظه ای خاص جهت نصب سانترال و راه اندازی مرکز تلفن پاناسونیک هستند ، دستگاه در همان محل نصب خواهد شد .
توصیه می شود که قبل از اقدام برای نصب سانترال ، محیط مورد نظر را تمیز نمایید تا امکان وجود گرد و غبار به حداقل خود برسد ، تا در هنگام نصب کارت ارتقا در سانترال این تجهیزات دچار مشکل نشوند .

پس آماده سازی کامل محیط و مجموعه جهت نصب سانترال متناسب با نوع و مدل سیستم عملیات راه اندازی آغاز میشود .پس از انجام تمامی موارد ذکر شده عملیات نصب سانترال پاناسونیک به پایان رسیده و کارشناس پس از پایان کار خود موظف است آموزش اولیه سانترال و نحوه کار با تلفن سانترال و آموزش برنامه ریزی سانترال در حد نیاز و اولیه در هنگام شرایط ضروری ارائه کند .

برای راه اندازی و نصب سانترال پاناسونیک باید چند نکته مقدماتی را مد نظر و توجه قرار داد.
نکته اول: انتخاب مکان نصب سانترال
نکته دوم: تهیه نقشه مخابراتی
نکته سوم: سیم بندی داخلی ها و آرایش پست

مطالب مرتبط