ظرفیت سانترال

سانترال کم ظرفیت

سانترال کم ظرفیت

سانترال کم ظرفیت

سانترال کم ظرفیت برای مجموعه و شرکت هایی کوچک تا متوسط و برای نیازهای مخابراتی محدود تا 24 خط داخلی و 8 خط شهری را به خوبی پوشش می دهد. ویژگی اصلی سانترال کم ظرفیت تعداد کمتر خطوط شهری و داخلی آن نسبت به انواع سانترال پر ظرفیت می باشد. ولی همین تعداد خط شهری و خطوط داخلی به خوبی نیاز های بسیاری از مجموعه ها را پوشش می دهد. سانترال کم ظرفیت از ازدحام خطوط جلوگیری می نماید. نقش اپراتور انسانی را ایفا می کند و هزینه های مجموعه را به میزان مطلوبی پایین می آورد.

با خریدن یک سانترال کم ظرفیت، دیگر نیازی به خریدن خط های جداگانه برای بخش های مختلف یک اداره، شرکت، آموزشگاه یا مکان هایی مانند آن نیست و هزینه خرید خطوط را از هزینه های مخابراتی مجموعه حذف می نماید. سانترال کم ظرفیت قابلیت ضبط مکالمات را دارد و تسلط و مدیریت بر مکالمات کارکنان را بالا می برد و قابلیت پیگیری شکایات و مشکلات مخاطبان را به وجود می آورد.

اغلب سیستم های سانترال کم ظرفیت دارای یک کانال دیزا DISA یا گویا بر روی خود هستند. سیستم دیزا یا گویا، همان قابلیت منشی تلفنی می باشد که پیغامی را به محض شماره گیری توسط مخاطب برای او پخش می نماید. سانترال کم ظرفیت قابلیت ضبط پیغام های متعددی برای بخش های مختلف مجموعه را دارد.

سانترال گویا نیاز به منشی را مرتفع می سازد و در استخدام نیروی انسانی و هزینه های ناشی از آن صرفه جویی می نماید. راهنمایی مختصر مفیدی به مخاطب ارائه می دهد و تماس های تلفنی را کوتاه می نماید. این که سانترال کم ظرفیت دارای یک کانال دیزا می باشد به این معنی است که اگر شخصی با مجموعه تماس بگیرد و شخص دیگری پیش از او تماس گرفته باشد، باید پشت خط بماند تا شخص قبلی داخلی مورد نظر خود را انتخاب نماید و سپس به منشی گویا متصل گردد.

گاهی نیاز به افزودن یک کانال دیزای دیگر به سانترال کم ظرفیت می باشد که می توان با افزودن یک کارت، کانال دیزا و قابلیت منشی تلفنی آن را افزود. برای سانترال کم ظرفیت این قابلیت تا دو کانال قابل افزایش می باشد. خرید یک سانترال کم ظرفیت برای یک شرکت یا مجموعه کوچک، نیازهای مخابراتی و ارتباطی آن را بر طرف می نماید و هزینه های کلی را کاهش می دهد. نصب سانترال کم ظرفیت نیاز به دانش و تخصص فنی دارد.